Luk
Luk

Persondata og forbehold

Brug af personoplysninger
I PensionDanmark behandler vi dine personoplysninger til administration af din overenskomstaftalte pensionsordning. Alle dine personoplysninger behandles omhyggeligt, og der er klare regler for hvordan, vi må bruge dine personoplysninger.

Du kan læse hvilke personoplysninger, vi behandler og til hvilket formål, hvem vi deler dine personoplysninger med, dine rettigheder og klagemuligheder – her i vores Persondatapolitik.

Cookies (besøg på vores hjemmeside)
Når du bruger hjemmesiden, skal du acceptere, at vi bruger cookies.  

Hvad er cookies?
Når du bruger vores hjemmeside, efterlader du et elektronisk spor (”cookie”), der gør PensionDanmark i stand til at følge din adfærd på pension.dk, uddannelsesfonde.dk samt underliggende subdomæner.

En cookie er en lille tekstfil, der bliver gemt på din computer, telefon eller tablet, når du besøger hjemmesiden. Cookien kan hverken indeholde programmer eller virus men indeholder automatisk oplysninger om

  • Dine brugerindstillinger eller IP-adresse
  • Dato og klokkeslæt for dit besøg
  • De søgeord, du har indtastet i søgemaskinen
  • Hvordan du færdes på hjemmesiden, fx at du læst om sundhedsordningen
  • Hvilke selvbetjeningsservices du bruger, fx at du indsætter begunstigede, søger om udbetaling ved kritisk sygdom mv.

Vi kan ikke se, om det er dig, der har besøgt pension.dk, medmindre du indlæser dine personoplysninger, når du fx bruger de selvbetjeningsservices, vi stiller til rådighed for dig.

Hvis du gør brug af selvbetjeningsmulighederne via log-in, registrerer vi endvidere følgende oplysninger:

  • Navn, e-mailadresse og anden oplyst kontaktinformation
  • Tekst adresseret til PensionDanmark
  • Brugernavn ved log-on

Hvad bruger vi cookies til?
På hjemmesiden bruger vi funktionscookies og statistikcookies.

Funktionscookies bruger vi, for at du kan bruge selvbetjeningsmulighederne, efter at du er logget in.

Statistikcookies bruger vi til at få et overblik over, hvordan vores hjemmeside bliver brugt. Oplysningerne bruger vi til løbende at forbedre hjemmesiden, så du og andre medlemmer får en god oplevelse, fx ved at vi efterfølgende kan kontakte dig til et personligt interview om din oplevelse eller rådgive dig om dine valgmuligheder.

Hvad sker der, når en statistikcookie bliver gemt?
Når en statistikcookie er blevet gemt på din computer, sender den oplysninger til vores webserver, som sender oplysningerne til Adobe Analytics.

Ud fra oplysningerne udarbejder Adobe Analytics statistikker til os. De oplysninger er som sagt meget vigtig viden for os, fordi de fortæller os hvilke services og information, der efterspørges. Den viden hjælper os til at levere endnu mere målrettede services og informationer til vores medlemmer og andre besøgende, og oplysningerne benyttes ikke af andre end os.

Alle browsere tillader, at du sletter cookies enkeltvis eller alle på en gang. Hvordan, du gør det, afhænger af hvilken browser, du anvender. Du kan læse mere om dette hos leverandøren af din browser.

Forbehold
PensionDanmark har søgt at gøre indholdet på pension.dk så korrekt og retvisende som muligt.

Denne hjemmesides informationer, beregninger, vurderinger og skøn erstatter ikke læserens egen vurdering af, hvordan der skal disponeres fx i forhold til valgmulighederne i pensionsordningen. PensionDanmark påtager sig ikke noget ansvar for eventuelle direkte eller indirekte tab som følge af dispositioner foretaget på baggrund af informationer vist på pension.dk.

Pension.dk er beskyttet af ophavsret, og hjemmesiden eller dele heraf må derfor ikke gengives uden tilladelse.

Informationer afgivet af tredjemand
De eksterne pegende links, der er tilgængelige på pension.dk, er kun til din orientering. PensionDanmark er ikke ansvarlig for materiale produceret eller på anden måde gjort tilgængeligt af tredjemand, uanset om der kan opnås adgang til dette materiale via link på pension.dk. Sådanne tredjemænd skal på deres egne hjemmesider give de af loven påkrævede information om sig selv, og PensionDanmark er ikke ansvarlig for eventuelt manglende eller utilstrækkelige informationer.

Kontakt
Hvis du vil vide mere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder, er du altid velkommen til at kontakte Kundeservice på telefon 7012 1330.  Herudover kan du kontakte vores Databeskyttelses-rådgiver på mail, DPO@pension.dk.

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger
Du kan klage over PensionDanmarks behandling af dine personoplysninger til vores Databeskyttelsesrådgiver eller til Datatilsynet:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K.

Hvis du hellere vil sende en mail, er mailadressen dt@datatilsynet.dk. Datatilsynet anbefaler dog, at du sender mailen med digital post via borger.dk for at beskytte dine personoplysninger. Du kan læse mere på datatilsynet.dk.