Typiske spørgsmål

Hvem får pengene, når jeg dør?

Hvis du dør, inden pensionsalderen, får dine efterladte udbetalt hele opsparingen, dog mindst et engangsbeløb på typisk 500.000 kr. Pengene bliver udbetalt til nærmeste pårørende, medmindre du har valgt noget andet. Nærmeste pårørende er i nævnte rækkefølge:

  • Ægtefælle eller registreret partner
  • Samlever, hvis man har boet sammen i mindst to år eller har børn sammen
  • Børn
  • Arvinger efter testamente
  • Arvinger efter arveloven
Kan jeg ændre på, hvem der får min pensionsopsparing, hvis jeg dør?

Ja, du kan selv vælge, hvem der får pengene. Du kan også vælge at fordele pengene mellem flere personer.

Her kan du se og ændre på, hvem der skal have pengene

Hvad sker der med resten af min pensionsopsparing, hvis jeg går på pension, men dør, før det hele er udbetalt?

Det kommer an på, hvilken type pension det drejer sig om.

Din ratepension får du udbetalt i en periode på mellem 10 og 20 år. Hvis du dør, inden den periode er gået, bliver resten af pengene udbetalt på én gang til dine efterladte. Din livsvarige pension har typisk pensionssikring. Det betyder, at hvis du dør indenfor de første 10 år efter, at du har startet udbetaling, får dine efterladte resten af de penge, du skulle have haft i de 10 år. Pengene bliver udbetalt på en gang.

Der skal betales 40 procet i afgift i begge tilfælde.